Belasting over vakantie-uren in 2023: Wat je moet weten

Foto van auteur
Written By Giel

Een goede zakelijke blog is als een kopje koffie - het moet je oppeppen, inspireren en je klaarmaken voor een productieve dag.

Belastingen spelen een belangrijke rol in ons leven, zelfs als het gaat om onze vakantie-uren. In 2023 zijn er bepaalde belastingregels en -tarieven van toepassing op het uitbetalen of opnemen van vakantie-uren. In dit artikel zullen we bespreken hoeveel belasting je kunt verwachten over je vakantie-uren in 2023 en wat de belangrijke aspecten zijn waar je rekening mee moet houden.

Belastingregels voor vakantie-uren:

 1. Het belastbaar inkomen:

Vakantie-uren worden beschouwd als inkomen en worden belast volgens het progressieve belastingstelsel. Dit betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate je inkomen toeneemt. Het bedrag dat je verdient met je vakantie-uren wordt opgeteld bij je andere inkomsten, zoals salaris of winst uit onderneming, om je belastbaar inkomen te bepalen.

 1. Tariefschijven en -percentages:

In 2023 zijn er verschillende tariefschijven van toepassing op het belastbaar inkomen. Het exacte belastingpercentage dat je betaalt over je vakantie-uren is afhankelijk van het totale inkomen dat je verdient. De tarieven variëren van het laagste tarief voor lagere inkomens tot het hoogste tarief voor hogere inkomens.

 1. Loonheffing:

Bij het uitbetalen van vakantie-uren wordt er meestal direct loonheffing ingehouden op het bedrag. Dit betekent dat een deel van je vakantie-uitbetaling al als belasting wordt ingehouden voordat je het ontvangt. Het exacte bedrag aan loonheffing hangt af van je belastbaar inkomen en de geldende loonheffingstabellen.

Belastingvoordelen en aftrekposten:

Hoewel vakantie-uren belastbaar zijn, zijn er ook bepaalde belastingvoordelen en aftrekposten waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Arbeidskorting: Dit is een belastingvoordeel dat wordt verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Het bedrag van de arbeidskorting hangt af van je inkomen en kan het belastingbedrag over je vakantie-uren verlagen.
 2. Studiekosten: Als je vakantie-uren gebruikt om een opleiding of studie te bekostigen die relevant is voor je werk, kunnen de gemaakte studiekosten mogelijk als aftrekpost worden opgevoerd.
 3. Specifieke zorgkosten: In sommige gevallen kunnen bepaalde zorgkosten die je maakt met je vakantie-uren worden afgetrokken van je belastbaar inkomen. Denk hierbij aan kosten voor medische behandelingen of hulpmiddelen.

Berekening van belasting over vakantie-uren: een voorbeeld

Om een beter inzicht te krijgen in hoe de berekening van belasting over vakantie-uren werkt, laten we een voorbeeld zien. Stel dat je in 2023 een totaal inkomen hebt van €40.000, waarvan €5.000 afkomstig is van vakantie-uren. Laten we aannemen dat de belastingtarieven voor jouw inkomensniveau als volgt zijn: 20% voor de eerste €20.000 en 30% voor het resterende bedrag.

 1. Bepaal het belastbaar inkomen:
  • In dit voorbeeld is het belastbaar inkomen €40.000 (totale inkomen).
 2. Trek de belastingvrije drempel af:
  • In 2023 is de belastingvrije drempel bijvoorbeeld €10.000. Dus het belastbare inkomen na aftrek van de belastingvrije drempel is €30.000.
 3. Bepaal het bedrag waarover belasting wordt betaald:
  • Van het belastbare inkomen van €30.000 is €5.000 afkomstig van vakantie-uren.
 4. Bereken de belasting over het bedrag van de vakantie-uren:
  • Voor het bedrag van €5.000 geldt het belastingtarief van 30%.
  • De belasting over de vakantie-uren bedraagt dan €5.000 x 0.30 = €1.500.

Het bedrag van €1.500 zou worden ingehouden als loonheffing op het moment dat je de vakantie-uren ontvangt. Houd er rekening mee dat dit een vereenvoudigd voorbeeld is en dat belastingberekeningen afhankelijk zijn van individuele omstandigheden en geldende belastingwetgeving.

Het is altijd raadzaam om professioneel belastingadvies in te winnen om een nauwkeurige berekening te maken op basis van jouw specifieke situatie. Een belastingadviseur kan je helpen bij het bepalen van het juiste belastingtarief, rekening houdend met relevante aftrekposten en belastingvoordelen waar je mogelijk recht op hebt.

Conclusie:

Het is belangrijk om rekening te houden met de belastingregels en -tarieven voor vakantie-uren in 2023. Vakantie-uren worden beschouwd als belastbaar inkomen